Bakgrund och historia

Pike Association startades 2016 i Stockholm som European Pike Association (EPA) med målet att utöka den europeiska scenen för tävlingsfiske riktat mot gädda.

Grundarna har sammanlagt 18 års erfarenhet av att arrangera sportfisketävlingar i olika former, med majoriteten av erfarenheten i Sverige och Europa.

Under 2017-2018 ändrades projektets inriktning från att primärt inventera och associera fisketävlingar till att aktivt leverera tjänster för att underlätta arrangemang av fisketävlingar.

Verksamheten tar under 2019 nästa steg och landar i namnet Pike Association (PA) eftersom ett flertal tjänster levereras löpande till tävlingar även utanför Europa.

Mål och vision

Tack vare en stadigt växande medlemsbas kan vi kommunicera nya projekt till våra tävlingsintresserade medlemmar samtidigt som dessa får deltagarförsäkring vid deltagande i ansluten tävling, samt att vi via underleverantörer erbjuder arrangörsförsäkring och onlineverktyg för anmälan och liverapportering till anslutna tävlingsarrangörer.

Pike Association tilldelade tidigare sina medlemmar ett tävlings-id som kunde användas i samtliga anslutna tävlingar: Pike Association ID (PA-ID). Detta skyddade medlemmarnas personliga information från exponering genom att anmälan till anslutna tävlingar endast kräver medlemmens anonyma PA-ID.

Sedan 2020-02-02 sköter den tidigare tekniska underleverantören Sportfish Live all administration av ID-hantering under namnet LiveID.